Friday, July 21, 2017

Wednesday, July 19, 2017

15 / HİCR - 9Kesinlikle Zikr'i Biz indirdik ve elbette kesinlikle Biz O'nun koruyucularıyız .

Tuesday, July 18, 2017

Thursday, July 13, 2017

14 / İBRAHİM - 52Bu İnsanlara ; ONUNLA uyarılmaları ve O'NUN ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve ulü El-Elbab'ın zikretmesi için bir bildiridir .

Wednesday, July 12, 2017

14 / İBRAHİM - 1Elif Lam Ra . Bu , insanları RABB'LERİNİN izniyle Karanlıklardan Aydınlığa , El-Aziz ve El-Hamîd olanın yoluna çıkarman için , Sana indirdiğimiz Kitaptır .

13 / RAD - 37ve İşte böylece Biz ONU Arapça bir hüküm olarak indirdik . Eğer Sana gelen bu ilimden sonra , onların hevalarına uyacak olursan , senin için ALLAH'TAN ne bir veli ve ne bir koruyucu vardır .

Tuesday, July 11, 2017

13 / RAD - 31Kuran ile dağlar yürütülse veya yeryüzü parçalansa yahut ölüler konuşturulsa . Hayır , bütün emir ALLAH'INDIR . İman edenler bilmiyorlar mı ki , ALLAH dileseydi bütün insanları doğru yola iletebilirdi . ALLAH'IN sözü yerine gelinceye kadar , yaptıkları işler sebebiyle inkar edenlere bir belanın dokunması veya evlerinin yakınına inmesi devam eder durur . ALLAH , verdiği sözden dönmez .